Projekty UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Tytuł Projektu: „Internacjonalizacja firmy REVE Patryk Góźdź na wybrane rynki zagraniczne”

Okres realizacji Projektu: 01.04.2022-  31.07.2023.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest nawiązanie współpracy biznesowej z przedsiębiorstwami na nowych rynkach zagranicznych w celu sprzedaży znajdujących się w ofercie firmy produktów z branży meblarskiej, zdywersyfikowanie źródeł przychodu, uniezależnienie się od fluktuacji na rynku krajowym, zwiększenie rozpoznawalności marki Wnioskodawcy na rynku zagranicznym. Dodatkowo dzięki temu firma osiągnie przychody z eksportu na nowe rynki docelowe tj. Niemcy.